מעבר בין קופת חולים – החלפת קופת חולים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל תושב ישראל ליהנות משירותי בריאות באמצעות קופות החולים השונות. חוק זה מבטיח טיפול בריאות הולם ללא קשר לגיל או למצב הבריאותי. בהתאם לכך כל מבוטח זכאי לקבל את השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות באמצעות קופת החולים בה הוא חבר.

בהתאם לחוק, כל אזרח רשאי לבחור את קופת החולים בה הוא רוצה להיות חבר. החוק מבטיח את חופש הבחירה להירשם לאחת מקופות החולים ומחייב את הקופה להעניק לו את השירותים הכלולים בסל הבריאות.

לקופה אסור להתנות תנאים בעת קבלת המבוטחים, לרבות מצב בריאותי או גיל המבוטח. כמו כן מעביד אינו רשאי להתנות את העבודה או קבלת העבודה בחברות בקופה מסוימת.

מעבר בין קופות חולים

הזכות לעבור מקופה לקופה היא זכות הניתנת לכל אזרח במדינה. התנאי למעבר מקופה לקופה הינו ותק של לפחות חצי שנה בקופת החולים בה הוא חבר. כל מי שמבקש לעבור לקופה אחרת רשאי לעשות זאת, כאשר על הקופה החדשה לקבל אותו ללא התניית תנאים בשל גיל או מצב בריאותי.

בעת המעבר זכאי החבר החדש לקבל את כל שירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים על פי חוק מהיום הראשון להצטרפותו לקופה.

התניית תנאים או מגבלות שהיו תקפים בעבר כגון תקופת המתנה או ותק אסורים בהחלט. בעת המעבר, קופת החולים בה היה התושב חבר חייב להעביר מידע רפואי על פי דרישת הרופא בקופת החולים הקולטת. התיק הרפואי הינו רכוש הקופה, הקופה אינה חייבת להעבירו לקופה אחרת ויכולה לדרוש תמורה עבור צילום המידע המבוקש.

הליך מעבר מקופה לקופה

הליך המעבר מקופה לקופה מתרחש למעשה 4 פעמים בשנה ב- 1 בינואר, ב- 1 באפריל, ב- 1 ביולי וב – 1 באוקטובר בכל שנה. ניתן להגיש בקשה למעבר לקופה במהלך כל השנה.

 • הגשת בקשה במועד בין 16.9 ועד 15.11 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 בינואר.
 • הגשת בקשה במועד בין 16.11 ועד 15.1 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 במרץ.
 • הגשת בקשה במועד בין 16.1 ועד 15.3 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 במאי.
 • הגשת בקשה במועד בין 16.3 ועד 15.5 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 ביולי.
 • הגשת בקשה במועד בין 16.5 ועד 15.7 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 בספטמבר.
 • הגשת בקשה במועד בין 16.7 ועד 15.9 – המעבר יכנס לתוקף ב- 1 בנובמבר.

לדוגמה תושב שהגיש בקשב עד לתאריך 15 בנובמבר בכל שנה, יהיה רשום בקופת החולים אליה נרשם החל מהראשון בינואר שלאחריו. ותושב הגיש בקשה למעבר לאחרי ה- 16.11 ועד לתאריך ה – 15 בינואר יהיה רשום בקופה החדשה החל מהראשון במרץ שלאחריו, למעשה מקסימום המתנה היא שלושה וחצי חודשים ומינימום חודש וחצי.

מעבר מקופה לקופה מתבצע בסניפי הדואר הממוכנים באמצעות טופס הודעת מעבר מקופה לקופה, המעבר כרוך בתשלום. במקרים בהם מתעוררת בעיה הקשורה להכרה בתושבות של המבקש ולא ניתן לסדר את נושא המעבר בדואר, יוכל האדם לגשת למוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו להסדרת המעבר.

ביטול מעבר קופת חולים שבוצע

במקרה שהתושב מעוניין לבטל את המעבר מקופה לקופה ניתן לבטל את הודעת המעבר עד למועד האחרון להודעה על החלפת קופת חולים –  כלומר עד לתארך 15.11 למעבר ב – 1.1 ועד לתאריך ה- 15.3 לביטול מעבר בתאריך 1.5 של אותה שנה. במידה שתושב נרשם לקופה חדשה וביטל יחזור באופן אוטומטי לקופה בה היה חבר. במידה ותושב לא הודיע בזמן והמעבר לקופה נכנסת לתוקף יוכל לבקש בקשה נוספת רק לאחר שנה חברות בקופה.

 • ביטול מעבר החל ב – 1.1 יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.11
 • ביטול מעבר החל ב – 1.3, יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.1.
 • ביטול מעבר החל ב – 1.5 , יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.3
 • ביטול מעבר החל ב – 1.7, יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.5
 • ביטול מעבר החל ב – 1.9, יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.7
 • ביטול מעבר החל ב – 1.11, יש להגיש בקשת ביטול עד לתאריך 15.9

במקרה בו תושב ביקש לעבור מקופה אחת לקופה שנייה וביטל. ולאחר מכן הגיש בקשה מחודשת לעבור לקופה שלישית, נוהג המוסד לביטוח לאומי לדחות בחצי שנה את המעבר מקופה לקופה. לדוגמה אם היה אמור לעבור בתאריך ה- 1.1 כפי שמוגדר בחוק, במקרה זה יעבור רק בתאריך 1.7 של אותה שנה.

מעבר קופת חולים וביטוח משלים

מעת כניסת המעבר לתוקף, רשאי החבר החדש לקבל את כל השירותים מהקופה חדשה ללא התניות או הגבלות, המעבר מקופה לקופה אינו פוגע בזכות לקבל את השירותים הכלולים בסל הבריאות. אך עם זאת הרישום לתוכניות הקופה לקבלת שירותים נוספים שמציעה הקופה במסגרת הביטוחים המשלימים יכולים להיות מותנים בתקופת המתנה, בהתאם לתנאים הקבועים בפוליסות של תוכניות אלה.

אין הקופה החדשה מתחשבת בתקופה בה היה החבר בביטוח משלים בקופה הקודמת ואינה נחשבת לו כמילוי תקופה אכשרה. עם זאת יש לבדוק כי חלק מהשירותים הניתנים במסגרת הביטוחים אינם נותנים בתקופת המתנה.

>

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

פורטל שירותי בריאות בישראל

הפורטל המוביל לשירותי בריאות בישראל- פורטל המקום שבו תקבלו את כל המידע והעדכונים העכשווים בנושאי: ביטוחי בריאות ממלכתי בקופות החולים, בריאות האישה, תזונה, אורח חיים בריא, תינוקות וילדים, גיל הזהב רפואה משלימה ועוד.

אז מה היה לנו בכתבה:

דילוג לתוכן