ביטוח לאומי – גמלה או קצבה?

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ביטוח לאומי - מה מגיע לך - גמלה או קצבה?

ביטוח לאומי - מה מגיע לך - גמלה או קצבה?המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענת המדיניות החברתית בישראל. חוק הביטוח הלאומי התקבל בכנסת השנייה בשנת 1953, ביוזמתה של שרת העבודה דאז, גולדה מאירסון (מאיר).

חוק הביטוח הלאומי ביטא את סדר העדיפות הלאומי והחברתי, והניח את היסודות למדינת הרווחה בישראל , חרף המצב הקשה והמצוקה הכלכלית.

המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח חוק הבטחת הכנסה שנועד להגן על כל משפחה בישראל מפני אובדן הכנסה. וכמו כן, לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן.

ביטוח לאומי מסייע גם בפיתוח שירותי רווחה בקהילה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, כגון, נוער וילדים במצוקה, שירותי שיקום והכשרה מקצועית לנכים, לאלמנות ולנפגעי איבה, שירותי סיעוד ושירותי ייעוץ לקשישים.

המוסד לביטוח הלאומי גובה דמי ביטוח מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם קצבאות לזכאים.

מהם התשלומים לביטוח לאומי?

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח.הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם דמי ביטוח במועד הקבוע בחוק. תשלומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו הביטוחי:

 • עובד שכיר.
 • עובד עצמאי.
 • מי שאינו עובד כלל.

דמי ביטוח לאומי – מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי?

 • אדם שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62
 • עקרת בית שאינה עובדת מחוץ לביתה אך בן זוגה עובד ומבוטח, זכאית לקצבת זקנה בגיל 65, בתנאי שנולדה אחרי שנת 1930 והיא תושבת ישראל מגיל 60 לפחות.
 • אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/הסוהר – לתקופה של 12 חודשים.
 • עולה חדש – לתקופה של 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
 • מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא התגייס לצבא, מקבל פטור לתקופה של  12 חודשים לכל היותר, ובלבד שיתגייס לצבא לא יאוחר מגיל 21.
 • מי שמלאו לו 18 שנים והוא לומד במוסד חינוכי על יסודי (כולל כיתה י"ב) או בהכשרה מקצועית.
 • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד שכיר או עובד עצמאי.

מי זכאי לקבל כסף מביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של תושבי ישראל. תפקידו העיקרי להבטיח אמצעי מחיה למי שאינם מסוגלים להתפרנס למחייתם.

הביטוח הלאומי משלם קצבאות לזכאים ובכך מסייע לשכבות אוכלוסייה נרחבות, באמצעות תשלומי הקצבאות מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות ופגיעות, ובכך תורם הביטוח הלאומי לחלוקה צודקת יותר של ההכנסה הלאומית ולצמצום ממדי העוני בישראל.

הקבוצות הנ"ל זכאיות לקצבאות ועזרה מביטוח לאומי:

 • גיל הפרישה.
 • הריון, לידה ואימוץ.
 • העסקת עובדים: המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו.
 • הפסקת עבודה: מי שהפסיק את עבודתו וכרגע הוא מובטל ואין באפשרותו לחזור לשוק העבודה מסיבות שונות, זכאי לדמי אבטלה. סיבות להפסקת עבודה כגון: פיטורין, התפטרות, שמירת הריון, מחלת ילד או בן זוג, שנת שבתון, נסיעה לחו"ל, אירוע רפואי, פרישה לפנסיה מוקדמת, נפגעי עבודה, נכות, מאסר, הבטחת הכנסה, נכות וכו.
 • פגיעה: אדם שנפגע בנסיבות שונות, ועקב כך אינו מסוגל לתפקד בעבודה ובחיי היום יום .סיבות לאירוע וקצבאות קשורות: פיצוי לנפגעי פוליו, שיקום מקצועי לנכים, ניידות, שירותים מיוחדים לנכים, שיקום מקצועי, לידה, פעולות איבה, שיקום מקצועי לנפגעי עבודה, תגמולים למתנדבים, נפגעי תאונות, ילד נכה.
 • פטירה / התאלמנות: בעקבות פעולות איבה, מסיבה טבעית או מחלה, זקנה – קצבה שלא נגבתה על-ידי הזכאי, גמלת שאירים מיוחדת, תאונה, פגיעות בעבודה, אלימות במשפחה, ילוד שאמו נפטרה.
 • שינוי מצב משפחתי: כגון נישואין או גירושין, התאלמנות, ידועים בציבור.
 • תלוי בעזרת הזולת: קיימים מצבים שאדם נזקק לסיוע של הזולת כתוצאה ממחלה, תאונה, מום מולד, ילד נכה, גיל מבוגר, נכות פיזית או נפשית או פגיעה באדם.
 • גיל הזהב: המוסד לביטוח לאומי מעניק לאוכלוסיית הקשישים בישראל הכנסה סבירה – גמלת זקנה  וסיוע בפעולות היום יום, תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של אוכלוסייה זו – גמלת סיעוד.

>

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

פורטל שירותי בריאות בישראל

הפורטל המוביל לשירותי בריאות בישראל- פורטל המקום שבו תקבלו את כל המידע והעדכונים העכשווים בנושאי: ביטוחי בריאות ממלכתי בקופות החולים, בריאות האישה, תזונה, אורח חיים בריא, תינוקות וילדים, גיל הזהב רפואה משלימה ועוד.

אז מה היה לנו בכתבה:

דילוג לתוכן